עדי בן משה

רז במערב ניהול ושיווק בע"מ

חברה שמתמחה בניהול בנייני משרדים ושיווק מסחרי