מחלקת סייבר - המומחה אמין יחידת הסייבר המקצועית

מחלקת סייבר פרטי- ייעוץ חינם -ביחד נפתור הבעיה

אנחנו מטפלים בענייני סחיטה ברשת ובכל איום אחר ממתקפות האקר מכל העולם , כתב המשטרה: כיצד ניתן להימנע מליפול קורבן אל סחיטה מינית ברשת, ואיך ניתן לפעול כשזה מתרחש. שיטת הפעולה אל הקורבנות פונה אדם שאינו ממעגל החברים המוכר ויוצר קשר חברי תמים לכאורה. הפניה נעשית באמצעות הרשתות החברתיות ואתרי היכרויות. עם התפתחות הקשר, מוצע לקורבן לשוחח באמצעות מצלמה. בשלב זה הקורבן מפותה לקיים קשר מיני וירטואלי (סקס וירטואלי) כשבשלב כלשהו מודיע הסוחט, או אדם אחר מטעמו, לקורבן כי הוא צולם בשעת מעשה וכי אם לא ישלם סכום מסוים, הסרטון יופץ באינטרנט בתפוצה רחבה. יודגש כי הקורבנות והעבריינים יכולים להיות הן גברים והן נשים. מניעהיש להימנע מתיעוד / צילום של ביצוע מעשים מיניים, התערטלות או כל מעשה אחר שהפצתו ברבים עשויה לגרום למבוכה.יש להימנע משיחות וידאו עם אנשים שאינם מוכרים באופן אישי, מתיעוד / צילום של פנים או סימנים מזהים אחרים.במקרה של פניה מצד גורם בלתי מוכר ברשת חברתית, יש לנסות לבדוק מיהו אותו אדם ומה כולל הפרופיל שלו (פעמים רבות מדובר בפרופיל מזויף, שנפתח רק לצורך הסחיטה ואין בו חברים או תכנים משמעותיים).כיון שהסחיטה מתבצעת לרוב מחו"ל, יש לשים לב לשפה בה נעשית הפניה ועד כמה היא תואמת את סיפור הכיסוי. למשל: שגיאות מהותיות בשפת הפניה או פונה מארץ אחת עם מבטא של ארץ אחרת. ישנם מקרים שעל מנת להסתיר את המוצא והמבטא הפונה נמנע מלדבר, בטענה שיש בעיות בקליטה וכו'.ברירת המחדל במרבית האפליקציות החברתיות הינה שיתוף אוטומטי של אנשי הקשר. הסחטנים מנצלים עובדה זו ומאיימים בהעברת הסרטים לחבריו של הנסחט. מומלץ לחסום את רשימת החברים ואת הפרופיל לצפייה רחבה על ידי גורמים לא מוכרים. דרכי פעולה במידה ונתקלתם במקרה של סחיטה יש להגיש תלונה במשטרה בהקדם האפשרי. מדובר בעבריינים הפועלים בחו"ל והמשטרה פועלת בשיתוף עם משטרות אחרות על מנת להתמודד עם התופעה. מומלץ לא להיענות לדרישת הסחיטה. במקרים רבים הסחיטה אינה מסתיימת עם התשלום הראשון, למרות הבטחות הסוחט. מומלץ לקורבן לחסום את הפרופיל האינטרנטי בכל הרשתות החברתיות בהן הוא מזוהה ולא לאפשר לצפות ברשימת החברים למי שאינו מוכר לו באופן אישי.


מחלקת סייבר - סחיטה וידיו עירום -האקר מקצועי -טיפול בנפגעי סחיטה