Owtrrmdcdaih46aww0am

להגשים חלום בכפר רופין

לפרטים לחץ על קישור לשכונת הדקלים
בעמק המעיינות, בין השדות, בריכות הדגים והמרחבים שבקצה הכביש שוכן לו קיבוץ כפר רופין.
קיבוץ עם קהילה וותיקה וצעירה - מעורבת, משפיעה ומעצבת את מערכות החינוך, התרבות, החברה, הכלכלה והנראות של הקיבוץ.
חברי הקהילה הינם אנשים ריבוניים מבחינה כלכלית, הנהנים משירותים וחיי חברה משותפים, ומתרומת השותפים כולם להצלחת הקהילה בכל תחומי החיים.