LUPU ניהול ציי רכב

שירותי קצין בטיחות בתעבורה

LUPU - שירותי קצין בטיחות בתעבורה לחברות וארגונים. אנו מספקים מענה כוללני לניהול ציי רכב בהתאם לתקנות התעבורה. שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ, ושימוש באפליקציה ייעודית לניהול ציי רכב מאפשרת לנו לספק ללקוחותינו מידע ושליטה מלאה ותמידית על מצבו של צי הרכב ספר רכב דיגיטלי נגיש. כולל פיקוח על עמידה במדיניות הטיפולים ברכב. תכנית ההדרכות והכשרת הנהגים. קביעת ועדכון כללים תוך ארגוניים וכו'. שירותי קצין בטיחות בתעבורה של חברת LUPU מבוצעים על ידי קצב"ת שעבר את כל תהליכי ההכשרה והרישוי הנדרשים ומאפשר לנו לספק לכם "שקט ניהולי" בתחום ציי הרכב של הארגון.

אנו בחברת LUPU שירותי קצין בטיחות בתעבורה פועלים באופן שמשחרר את גורמי הניהול הרלוונטיים בארגון (מנכ"ל או בעלים) מעיסוק וטיפול בתחום ניהול צי הרכב ומאפשרים להם להפנות את משאבי הניהול לאפיקים היצרניים של הארגון.