מנחת קבוצות מוסמכת,משחקולוגית, יוצרת ומפעילה משחקי תוכן להשגת תוצאות: *רתימת עובדים לקבלת שינויים פנים ארגוניים. *שיפור תקשורת והטמעת נהלים בין ממשקים בארגון לצורך ייעול תהליכים. *עידוד יזמות וחדשנות בקרב העובדים כתנאי הכרחי לקידום תהליכים בסביבה תחרותית. *העלאת אנרגיות לטובת מיקסום תוצאות ומניעת שחיקה. *גיוס כח אדם מדוייק והמשך חניכה להצלחה מקסימלית.