משרד שמאות מקרקעין המנוהל ע"י סעיד מור, שמאי מקרקעין מוסמך ובוגר החוג למנהל עסקים ושיווק מטעם המרכז ללימודיים אקדמיים.

המשרד מספק שירותים במגוון רב של תחומים ומתמחה במתן שירותי שמאות מקרקעין באזור המרכז, השרון והשפלה ואף נותן שירותים גם באזור ירושלים, איו"ש, דרום הארץ ובצפון.  בקשת רחבה של נושאים בענף המקרקעין, תוך התבססות על ניסיון מקצועי בענף המקרקעין.

מור סעיד מספק שירותי שמאות מקרקעין עבור משרד המשפטים - אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.

במסגרת שירותי הייעוץ לאפוטרופוס הכללי, הוא מבצע בדיקות כלכליות שונות והערכות שווי לנכסי המדינה, לרבות בדיקות כדאיות כלכלית להצטרפות ולייזום על מקרקעי ונכסי המדינה. כמו כן בקרת שומות ביחס לבקשות מצד חסויים באמצעות באי כוחם, בטרם אישור בית משפט.

למשרד ניסיון בהגשת דוחות שמאיים ותגובות לבתי משפט, הערכות שווי שוק ושווי בשימוש לנכסי מקרקעין למטרות שונות ומגוונות, טבלאות הקצאה ואיזון, חוות דעת לפי תקן 19 - בטוחות לאשראי, חוות דעת לצורכי משכנתאות, בקרה לפיצויי הפקעה ועוד.

בנוסף עובד המשרד אל מול משרדי עו"ד ושמאי מקרקעין, במסגרת מתן השירותים מבוצעות חוות דעת מגוונות, כגון: שווי שוק, חוות דעת לבתי משפט, טבלאות הקצאה ואיזון, בקרה לפיצויי הפקעה ועוד.

תחומי עיסוק:

·     הערכות שווי שוק ושווי בשימוש לנכסי מקרקעין מגוונים למטרות שונות.

·     חוות דעת לבית משפט.

·     חוות דעת מקצועיות לעניין זכויות בנייה.

·     טבלאות הקצאה ואיזון.

·     פיצויי הפקעה.

·     מתן שירותים למשרדי עו"ד ושמאי מקרקעין.

·     שומות נגדיות להפחתת מיסוי במגוון תחומים כגון: היטל השבחה ומס שבח.

·     הערכת דמי שימוש ראויים.

·     דיירות מוגנת: הערכת שווי זכויות בעלים, דמי פינוי ראויים וכו'.

·     שירותי שמאות מקרקעין עבור משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.

·     משרדנו מבצע עבור האפוטרופוס הכללי בדיקות כלכליות שונות והערכות שווי לנכסי המדינה.

·     בדיקות כדאיות כלכלית להצטרפות ולייזום על מקרקעי ונכסי המדינה.

·     בקרת שומות ביחס לבקשות מצד חסויים, בטרם אישור בית משפט.

·     הגשת דוחות שמאיים ותגובות לבתי משפט.

חוות הדעת מבוצעות לכלל סוגי המקרקעין: מגורים, מסחר, תעשייה, תעסוקה, קרקעות, נחלות, מבני ציבור ועוד.