U0bfhvuhwz3jol6tbyys

אורנה שיר בן דוד

אימון טיפול והנחיה לשם לשינוי
מטפלת רגשית תודעתית ואנרגטית בגישות משולבות 


אבחון המהות הנשמתית בשיטת התדר. 


שיטת איזון חיים


NLP


אורה סומא


אקסס בארס 


מכשירה אנשי מקצוע לעבודה עם קלפי אימון של Points of You

הנחיית סדנאות להתפתחות והעצמה אישית