Life & Save

צמידי זיהוי רפואיים

צמיד זיהוי רפואי מציל חיים.

מטרתו של הצמיד הרפואי לספק מידע רפואי חשוב במקרה חירום אודות עונד/ת הצמיד.

כוחות ההצלה (מד"א, חדרי מיון וכו') בארץ ובעולם יודעים לחפש את התג המופיע על הצמיד. על ידי כך יוכלו לזהות שמדובר בצמיד זיהוי רפואי, לקרוא את המידע שחרוט עליו ולספק את הטיפול הרפואי הנכון לכל אחד ברגע האמת.

בחלק הפנימי של הצמיד חרוט המידע הרפואי הנדרש. כגון: אי ספיקת כליות ותלות בדיאליזה,

מחלות לב, סוכרת ותלות באינסולין, לחץ דם.

אלרגיות, רגישות לתרופות, וכו'.