Razc7jmg4lzdvkxcxx7b

סופר נגיש

אתר מכירה ישירה של מוצרי נגישות

סופר נגיש הינו אתר מכירות ייעודי למוצרי נגישות. באתר תוכלו למצוא אמצעים ואביזרי הנגשה המיועדים לביצוע התאמות במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי בהתאם לתקנות הנגישות ובהסתמך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1998.

בין אם מדובר במרחב פרטי, כאשר יש לבצע בו תכנון או התאמה על מנת להנגישו לבעלי מוגבלויות בהתאם להנחיות יועץ נגישות השירות. גם במבנה חדש וגם במבנה או דירה קיימת.

אנו מאפשרים רכישה ישירה של אביזרי נגישות, שלטי נגישות, ומדבקות אזהרה גם למרחב הציבורי כאשר יש לפעול על פי הנחיות יועץ נגישות מתו"ס והשירות כאחת על מנת להתאים את המרחב הציבורי לתקנות הנגישות הרלוונטיות.

אנו מספקים לכם אפשרות רכישה להתקנה עצמית ו/או לחלופין ניתן להזמין שירות הכולל פגישה עם יועץ נגישות ובהתאם להנחיות - מוצרי נגישות + התקנה


באתר ניתן למצוא מגוון מוצרי נגישות כגון:


  • אביזרי נגישות
  • מאחזי נכים
  • מאחזי יד
  • שלטי נגישות
  • מדבקות נגישות
  • משטחי נגישות
  • פסי אזהרה
  • ועוד